Festlokalet Den Gamle Stald


Selskabslokale Sandbyvej 25 i Gislinge

Den Gamle Stald har i perioden juli 2012 til 2014 gennemgået en meget meget kraftig renovering. Fra at være en gammel ubrugt staldbygning, er det blevet til et smukt velisoleret lokale hvor der er taget hånd om de gamle ting såsom, staldvinduer.
Vinduerne er blevet sandblæst og malet, indvendig er det afsluttet med en termorude således at varmetabet er minimum.
De gamle staldvinduer er endvidere brugt til spejl på toilettet. Vindueskarmene er pyntet med små sjove dyr, af den slags der har været i stalden førhen

Lokalet kan lejes for 1250,00 kr. pr. fest + 10 kr. pr. deltager, service borde og stole er tilstede.
Ofte afholdes en fest på en lørdag og så kommer man ind fredag kl. 12 og afleverer søndag kl. 12
men alt kan selvfølgelig aftales